Centrum Badań Europy Środkowej
i Wschodniej

Aktualności

VI Konferencja
2023-12-01

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej jest współorganizatorem VI Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne", która odbędzie się 6 grudnia 2023 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Tegoroczny temat konferencji brzmi "Odporność państwa, społeczeństwa i gospodarki na zagrożenia". Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Zaproszenie

Program konferencji

 

In memoriam
2023-05-11

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 maja br. zmarł nasz Współpracownik z Wilna – Profesor Algirdas J. Stanaitis.

więcej »
Hołd dla Ukrainy
2023-02-24

W dniu 24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie postanowiliśmy oddać hołd bohaterstwu Ukraińców i podkreślić naszą solidarność z krajem, który kontynuuje swoją odważną walkę, organizując seminarium online poświęcone ekonomiczno-społecznym skutkom tej wojny.

Podczas wydarzenia omówione zostały zagadnienia dotyczące wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sytuację ekonomiczną tego kraju, świata, zmiany społeczne i polityczne a także skutki dla relacji międzynarodowych. Wśród zaproszonych ekspertek i ekspertów znaleźli się przedstawiciele uczelni z Charkowa i Nowego Jorku: dr hab. Tetyana Lepeyko, dr Andrii Kotlyk z Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, dr Matthew G. Nagler z City Collage of New York, pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: dr Małgorzata Szczepaniak i dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK z Katedry Ekonomii oraz Tatiana Dębska, prezeska Fundacji Dobra dla Dobra, organizatorka punktu pomocowego Ukrainie w Toruniu.

Wydarzenie poprowadziła dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz dyrektorka Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej.

Link do filmu

Pomoc dla Ukrainy
2022-03-02
Solidarnie z Ukrainą
2022-02-26
VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ROZWÓJ REGIONALNY (21.05.2021)
2021-03-22

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej jest współorganizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu ROZWÓJ REGIONALNY, która odbędzie się 21 maja b.r. w trybie on-line. Tegoroczna edycja konferencji jest zatytułowana "Społeczno-gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej". Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu!


ZAPROSZENIE zobacz

 

INFORMACJE O KONFERENCJI zobacz

 

PROGRAM (aktualizacja 20.05.2021) zobacz

Zapraszamy na wykład otwarty
2019-11-15

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej UMK serdecznie zaprasza na kolejny z cyklu wykładów otwartych zatytułowany „Innowacyjność i potencjał rozwojowy klastrów innowacyjnych na poziomie regionów opóźnionych w rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”, który zostanie wygłoszony przez Prof. Cristinę GĂNESCU, Dziekana Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Constantin Brâncoveanu w Pitesti (Rumunia). Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki projektu „Smart specialization in lagging behind regions in Central and Eastern Europe” (PN-IIIP1-1.1-TE-2016-1630) opracowane przez naszego Gościa wspólnie z Cristiną ȘERBĂNICĂ, Sebastianem ENE and Iulianą TALMACIU.

 

Więcej informacji o projekcie: https://www.univcb.ro/p-179-proiect.lagcee.html.

 

Zapraszamy we wtorek, 19 listopada w godz. 14:40-16:10 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, s. V).

 

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.

Zapraszamy na wykład otwarty
2017-11-17

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty z cyklu Eastern Europe in Transition,zatytułowany "International Relations and Economic Integration of the Russian Federation" (Stosunki międzynarodowe i integracja gospodarcza Federacji Rosyjskiej, wykład w języku angielskim, bez tłumaczenia). Poprowadzą go prof. Irina Katunina i dr Yulia Fomina z Państwowego Uniwersytetu im. F.M. Dostojewskiego w Omsku (Rosja).

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 16:20 w s. II w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Gagarina 13a w Toruniu.

I Polsko-Ukraińska Konferencja Ekonomiczna
2017-06-06

Zapraszamy do udziału w I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Ekonomicznej na temat Aktualne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego.  Organizatorami konferencji są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Finansów i Humanistyki. Obrady odbędą się 9 czerwca 2017 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. (program)

Zapraszamy do lektury
2017-05-08

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się książka pt. Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim (autorzy: Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Andrzej Potoczek). Zapraszamy do lektury! (zobacz)

Książka pod redakcją czonków Centrum
2017-04-27

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się książka pt. Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej pod redakcją Aranki Ignasiak-Szulc, Marii Kola-Bezka i Mariusza Czupicha. Zapraszamy do lektury!  (zobacz)

Ukazał się kolejny artykuł członków Centrum
2016-11-23

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce autorstwa Mariusza Czupicha, Aranki Ignasiak-Szulc oraz Marii Kola-Bezka, który ukazał się w czasopiśmie "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" (Nr 276/2016). (zobacz)

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu
2016-06-15

W dniach 17-18 czerwca br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „ROZWÓJ REGIONALNY”. Organizatorami są: Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych UMK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W tym cyklicznym wydarzeniu każdorazowo bierze udział kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki i polityki regionalnej z kraju i zagranicy. Tegoroczna edycja konferencji nosi tytuł: „Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego”. W programie konferencji znalazła się m.in. Sesja Plenarna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pt.: „Inteligentne specjalizacje jako warunek ex-ante przyznania środków RPO WK-P”.

 

Konferencji towarzyszyć będą obchody Jubileuszu 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej toruńskiego regionalisty prof. dr hab. dr h. c. Wojciecha Kosiedowskiego, kierownika Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych oraz kierownika Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej UMK.

 

program konferencji (zobacz)

sylwetka Jubilata (zobacz)

strona internetowa konferencji (zobacz)

Podziękowania i gratulacje dla prof. Wojciecha Kosiedowskiego
2016-06-08

W najnowszym wydaniu "Biuletynu Ekonomicznego Instytutu Badań Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś" na str. 60-61 zamieszczono podziękowania dla profesora Wojciecha Kosiedowskiego za wkład w rozwój regionalizmu oraz gratulacje z okazji Jubileuszu 70. urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej. Zapraszamy do lektury! (zobacz)

Ukazał się kolejny artykuł członków Centrum
2016-05-20

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Smart cities in Central and Eastern Europe: viable future or unfulfilled dream? autorstwa Marii Kola-Bezka, Aranki Ignasiak-Szulc oraz Mariusza Czupicha, który ukazał się w czasopiśmie Journal of International Studies (Vol. 9 No. 1, 2016). (zobacz)

Zapraszamy na wykład otwarty
2016-04-15

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty z cyklu Eastern Europe in Transition,zatytułowany "Co dalej z Ukrainą? Kilka scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej". Poprowadzą go prof. dr hab. Tetiana Rybakova z Uniwersytetu im. G. Skoworody w Perejasławiu Chmielnickim (Ukraina) oraz prof. Wojciech Kosiedowski z Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (zobacz).

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30 w s. I w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Gagarina 13a w Toruniu.

 


Konferencja w Toruniu